Spherical Cow Consulting    english  castellano  català 

Els estudis de Geomàrqueting tenen en compte:

- Cobertura geogràfica i àrea d’influència de cada sector o punts d’interès

- Relació i vincles entre models de negoci dins la xarxa comercial

- Mobilitat dels vianants i freqüència de pas

- Urbanisme dels carrers i factors clau d’atracció comercial

- Geoestadístiques de la població i target específic

- Enquestes d’hàbits de consum i satisfacció dels clients

Pedestrian mobility and frequencyDetailed analysis of markets and influence area

Aporten informació per a la presa de decisions a nivell:

- Districte/Barri/Municipi

- Xarxa Comercial

- Comerços existents

- Futures inversions

Els serveis que s’ofereixen en relació als estudis de geomarketing son:

- Caracterització de la Xarxa segons diverses variables urbanístiques i socials

- Anàlisi detallat de mercats: sinèrgies i competències

- Propostes de reorganització i millora de la Xarxa Comercial

- Ubicació òptima per a la posada en marxa de nous negocis i valoració de locals potencialment atractius segons tipus de negoci

- Assessorament per emprendre el negoci adequat donada una localització

- Assessorament per l’optimització de les accions de màrqueting

- Publicació d’articles relacionats en premsa i xarxes socials

termes i condicions
Spherical Cow Consulting 2011 copyright
política de privacitat
info@sphericalcow.eu