Spherical Cow Consulting    english  castellano  català 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

La següent política de privacitat cobreix les activitats de processament de dades personals realitzades per Spherical Cow Consulting (Gestor) a través del seu web www.sphericalcow.eu (Website). Aquesta política està subjecta a les condicions que governen aquest Website i l'usuari de la pàgina web (Usuari) haurà d'estar d'acord amb aquesta Política de Privacitat de manera a procedir amb qualsevol servei subministrat a través d'aquest (Serveis). D'acord amb la privacitat aplicable i lleis de protecció de dades, el gestor informa a l'Usuari del següent:

Totes les dades subministrades per l'Usuari quan contacta al Gestor o usant qualsevol dels Serveis seran incloses en una base de dades controlada pel Gestor. Aquesta base de dades està degudament registrada en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Guardades on és expressament indicat, totes les peticions de dades per al servei rellevant o prestació descrita en la pàgina web són obligatòries. Si l'Usuari no subministra tots aquestes dades, el gestor pot no arribar a subministrar tots els Serveis o contestar apropiadament a les peticions de l'usuari.

Les dades recollides pel Gestor seran processats per al només propòsit de proveir els serveis o informació comandes per l'Usuari o per gestionar qualsevol petició dirigida a través de la pàgina web cap al gestor. Les dades no seran transferides a cap tercer excepte si és demanat a través de les lleis vigents. Addicionalment, el gestor pogués utilitzar les dades recollides per enviar comunicacions comercials o notícies tal com comanda o autoritzat l'Usuari a través de la pàgina web. El Gestor podria utilitzar tercers que poguessin realitzar activitats de processament sota estrictes instruccions i principis establerts en aquesta Política. L'Usuari aquí consent expressament al processament de les seves dades per aquests propòsits, i per a la comunicació de l'Usuari via email o qualsevol altre mitjà electrònic relacionat amb esdeveniments, notícies, noves activitats o serveis i altra informació comercial que el gestor consideri apropiat.

D'acord amb les provisions de les lleis aplicables de protecció de dades, l'Usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les dades de l'Usuari realitzant una petició a través del servei de suport del lloc web del Gestor o escrivint a la direcció del Gestor.

El Gestor es preocupa amb la protecció de privacitat de l'Usuari. Així, implementa mesures de seguretat requerides per llei, per assegurar que les dades de l'Usuari no són accedits o processats fora de la llei. El Gestor no utilitza cookies en el Website o recull cap dada per qualsevol mètode no visible.

El Gestor es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privacitat sense cap notificació específica a l'Usuari. El Gestor publicarà qualsevol canvi o correcció en el seu Website i incentiva l'Usuari de revisar la Política de Privacitat vigent. Si el Gestor informa i aplica qualsevol condició de privacitat per a qualsevol contingut específic, producte i / o servei, aquesta prevaldrà en cas de conflicte amb la Política de Privacitat.

Aquesta Política de Privacitat és vàlida des de l'1 d'Octubre 2011.

termes i condicions
Spherical Cow Consulting 2011 copyright
política de privacitat
info@sphericalcow.eu