Spherical Cow Consulting    english  castellano  català 
TERMES I CONDICIONS

IMPORTANT: Els següents termes i condicions (aquestes Condicions) governen l'accés i / o ús del lloc web www.sphericalcow.eu (el Website) i el contingut disponible en el mateix (Contingut), per qualsevol persona (un Usuari). Si us plau llegiu aquestes Condicions detingudament ja que l'accés i ús del Website i al Contingut significa que ha llegit, entès i acceptat, sense reserva, aquestes condicions.

En alguns casos, l'accés i / o ús de Contingut específic accessible a través de la pàgina web pot ser subjecte a condicions específiques que complementin o modifiquin les condicions presents. Aquestes condicions específiques són accessibles des de la pàgina web que conté al Contingut les quals estan relacionades o subministrades quan al Contingut és accessible. Aquestes condicions específiques prevaldran sempre per sobre d'aquestes Condicions.

El website està gestionat per:

Spherical Cow Consulting
email: info@sphericalcow.eu

1. GENERAL
1.1 A través de la pàgina web, l'Usuari pot accedir i / o utilitzar el Contingut d'acord amb aquestes Condicions. El Gestor posa a l'abast a través de la pàgina web la informació comercial sobre el negoci del Gestor detallar-ne les activitats i sector de negoci. Així, el Website té l'únic propòsit d'informar l'usuari de les activitats comercials del gestor i informar dels serveis que poden ser subministrats quan contacti amb el Gestor.
1.2 L’Usuari assumeix accedir i / o utilitzar el Website i el seu contingut d'acord amb aquestes Condicions, la Política de Privacitat del Gestor, i les condicions rellevants aplicables a l'ús de contingut específic o serveis, lleis aplicables i principis i pràctiques acceptades, indemnitzant al Gestor i qualsevol tercera part per qualsevol pèrdua o dany que pogués ser causat per l'Usuari com a resultat de trencament d'aquesta obligació.

2. PROCESSAMENT DE DADES PERSONALS
Les dades personals processades pel Gestor a través de la pàgina web estan subjectes a la Política de Privacitat del Gestor. Revisa la Política de Privacitat del Gestor disponible en el Website.

3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
3.1 Copyright Spherical Cow Consulting. Tots els drets reservats. Tots els continguts incloent, en particular però sense limitació, el programari, text, imatges, gràfics, animacions, banners, sons, fitxers, bases de dades, vídeos, marques comercials, noms de dominis, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element del Website, la seva estructura, codi font o disseny, còpia quan expressament indicat, és exclusiva propietat del Gestor i entitats que disposen de llicència. El Gestor es reserva tots els drets en el Website, i / o al cos del missatge autoritzant només accedir i / o utilitzar com expressament permès per aquestes Condicions.

3.2 L’Usuari i qualsevol altra persona no haurà de modificar, manipular, transformar, copiar o reproduir de cap manera transitòria, publicar, revelar, extreure, imitar, crear conceptes derivats, descompilar, descodificar, aplicar tècniques d'enginyeria inversa, transferir, transmetre, llogar, distribuir, adjudicar llicències, subllicències, vendre o acordar amb el contingut o qualsevol dret, excepte amb autorització expressa del Gestor. En qualsevol cas, està prohibit esquivar, esborrar o manipular els drets d'autor, empremtes digitals, marques d'aigua o qualsevol altra dispositiu tècnic de protecció o dades que identifiquin al Gestor o entitats que disposen drets de llicència en el Website o el contingut.

3.3 L’ús de qualsevol part de la pàgina web o al Contingut no inclosos encara en el Website o al Contingut està estrictament prohibit, excepte amb prèvia autorització escrita del Gestor.

4. RESPONSABILITAT
4.1 Qualsevol que utilitzi aquesta pàgina web ho fa de manera voluntari i sota el seu propi risc. El Gestor no garanteix que el rendiment de la pàgina web pugui ser interromput, sense retard, lliure d'errors, sense omissió o lliure de virus. Així mateix, el Website i el contingut són subministrats "com són" sense garanties de qualsevol tipus, ja ben expressades o implícites, sent entès que en cap esdeveniment el Gestor, els seus col·laboradors, empleats i representants seran responsables per qualsevol error o omissió que puguin afectar al Contingut o serveis en el Website, o qualsevol dany sorgit de l'ús d'aquest, i tampoc de qualsevol acció realitzada sobre la base de la informació contingut en ell.

4.2 El Website pot contenir enllaços d'informació, on en format text o gràfic, a continguts de tercers, serveis, pàgines i / o llocs web que no són controlats pel gestor, i el gestor per tant no accepta cap responsabilitat per a aquest contingut, serveis, pàgines i / o llocs web o les condicions aplicables i no assumeix cap obligació per verificar o supervisar el mateix. D'aquesta manera, la inserció d'aquests enllaços no vol dir que el gestor està al corrent de serveis compartits, avals i / o promou continguts de tercers, serveis, pàgines i / o llocs web.

5. SUSPENSIÓ I FINALITZACIÓ
El Gestor es reserva el dret de suspendre o restringir l'ús de qualsevol persona de la pàgina web o qualsevol Contingut posat a l'abast pel Gestor quan el Gestor sospiti que aquest ús no estigui degudament autoritzat o és fraudulent o constitueix una violació d'aquestes Condicions, qualsevol llei o provisió regulatòria, en qualsevol moment i sense previ avís. El Gestor no tindrà responsabilitat de qualsevol persona com a resultat d'aquesta suspensió o restricció.

6. MISCEL·LÀNIA
6.1 Aquestes Condicions han de ser governades i interpretades d'acord amb la llei de domicili del Gestor. Les corts competents en respecte a qualsevol disputa relacionada a la validesa, interpretació, execució de les Condicions presents seran les corts del domicili del Gestor.

6.2 Si alguna part d'aquestes Condicions fossin trobades invàlides, il·legals o inaplicables, aquestes no hauran en cap cas afectar la validesa de les parts restants. El Gestor es reserva el dret de rectificar aquestes Condicions de tant en tant per raons legals o causa de canvis en el Website o el contingut. Si l'Usuari no accepta aquestes rectificacions, l'única solució passarà perquè l'usuari no accedeixi i / o utilitzeu el Website i / o el contingut.

termes i condicions
Spherical Cow Consulting 2011 copyright
política de privacitat
info@sphericalcow.eu